Dự án thương mại

DỰ ÁN ANLAND DƯƠNG NỘI HÀ ĐÔNG

Giá: 24 TRIỆU/M2

Diện tích : 69

Quận/ Huyện : Hà Đông

Tháng Mười 26, 2017

CHUNG CƯ UNIMAX 210 QUANG TRUNG

Giá: 16 Triệu/m2

Diện tích : 113

Quận/ Huyện : HÀ ĐÔNG

Tháng Mười Hai 30, 2015

CHUNG CƯ ĐỒNG PHÁT HOÀNG MAI

Giá: 19,5 Triệu/m2

Diện tích : 91

Quận/ Huyện : HOÀNG MAI

Tháng Mười Hai 27, 2015

CHUNG CƯ ECOHOME 2 TỪ LIÊM

Giá: 16 Triệu/m2

Diện tích : 58

Quận/ Huyện : Bắc Từ Liêm

Tháng Mười Hai 22, 2015

CHUNG CƯ THANH HÀ CIENCO 5

Giá: 12 Triệu/m2

Diện tích : 74

Quận/ Huyện : Hà Đông

Tháng Mười Hai 20, 2015

CHUNG CƯ HANDI RESCO LÊ VĂN LƯƠNG

Giá: 26,5 Triệu/m2

Diện tích : 97

Quận/ Huyện : Thanh Xuân

Tháng Mười Hai 18, 2015

CHUNG CƯ NGOẠI GIAO ĐOÀN TỪ LIÊM

Giá: 25 Triệu/m2

Diện tích : 112

Quận/ Huyện : Bắc Từ Liêm

Tháng Mười Hai 16, 2015

CHUNG CƯ GOLDEN WEST LÊ VĂN THIÊM

Giá: 28 Triệu/m2

Diện tích : 82

Quận/ Huyện : Thanh Xuân

Tháng Mười Hai 13, 2015